WEBSITE LISTS BG

• Най-хубавите сайтове в интернет!
• Полезни интернет ресурси за всичко!
• Публикуване на нова информация всеки ден!
• Списък по категории и видове уебсайтове

 

В изследването Connected Consumer Study 2017 на компанията Google14, за съвременните потребители Интернет е: забавна и ежедневна дестинация, най-често използвания цифров инструмент, но на първо място е най-вече инструмент за търсене на информация. Тези констатации се основават на проведено през 2017 г. проучване сред потребители от 63 14 Connected Consumer Survey 2017. Think with Google. [Vieved 12.12.2017] Available from: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en145/perspectives/local-articles/connected-consumer-survey-2017/. 53 страни (включително и България). Получените данни сочат, че 80% от потребителите използват често Интернет за лични цели, като най-активни са представители от възрастови групи 25-34 и 35-44 години, а конкретно делът на българите по този показател е 70 %. Констатация, сходна с данните получени от НСИ за България и цитирани в увода на този труд. За намиране на информация използват Интернет 83% от потребителите, 80% – за забавления, 60% – с цел решаване на някакви конкретни задачи, 28% – качват съдържание, 30% – публикуват решения на проблеми в помощ на други онлайн потребители. На база тези резултати може да бъде направен извод, че в сферата на ИКТ вече може да се говори за нов тип потребители (наречени onliners).интернет страница 1 полезна връзка 2 уебсайт 3 интернет ресурс 4 страница 5 visit this site 6 информация 7 полезен сайт 8 интернет страница 9 полезна връзка 10 уебсайт 11 интернет ресурс 12 страница 13 visit this site 14 информация 15 полезен сайт 16 интернет страница 17 полезна връзка 18 уебсайт 19 интернет ресурс 20 страница 21 visit this site 22 информация 23 полезен сайт 24 интернет страница 25 полезна връзка 26 уебсайт 27 интернет ресурс 28 страница 29 visit this site 30 информация 31 полезен сайт 32 интернет страница 33 полезна връзка 34 уебсайт 35 интернет ресурс 36 страница 37 visit this site 38 информация 39 полезен сайт 40 интернет страница 41 полезна връзка 42 уебсайт 43 интернет ресурс 44 страница 45 visit this site 46 информация 47 полезен сайт 48 интернет страница 49 полезна връзка 50 уебсайт 51 интернет ресурс 52 страница 53 visit this site 54 информация 55 полезен сайт 56 интернет страница 57 полезна връзка 58 уебсайт 59 интернет ресурс 60 страница 61 visit this site 62 информация 63 полезен сайт 64 интернет страница 65 полезна връзка 66 уебсайт 67 интернет ресурс 68 страница 69 visit this site 70 информация 71 полезен сайт 72 интернет страница 73 полезна връзка 74 уебсайт 75 интернет ресурс 76 страница 77 visit this site 78 информация 79 полезен сайт 80 интернет страница 81 полезна връзка 82 уебсайт 83 интернет ресурс 84 страница 85 visit this site 86 информация 87 полезен сайт 88 интернет страница 89 полезна връзка 90 уебсайт 91 интернет ресурс 92 страница 93 visit this site 94 информация 95 полезен сайт 96 интернет страница 97 полезна връзка 98 уебсайт 99 интернет ресурс 100 страница 101 visit this site 102 информация 103 полезен сайт 104 интернет страница 105 полезна връзка 106 уебсайт 107 интернет ресурс 108 страница 109 visit this site 110 информация 111 полезен сайт 112 интернет страница 113 полезна връзка 114 уебсайт 115 интернет ресурс 116 страница 117 visit this site 118 информация 119 полезен сайт 120 интернет страница 121 полезна връзка 122 уебсайт 123 интернет ресурс 124 страница 125 visit this site 126 информация 127 полезен сайт 128 интернет страница 129 полезна връзка 130 уебсайт 131 интернет ресурс 132 страница 133 visit this site 134 информация 135 полезен сайт 136 интернет страница 137 полезна връзка 138 уебсайт 139 интернет ресурс 140 страница 141 visit this site 142 информация 143 полезен сайт 144 интернет страница 145 полезна връзка 146 уебсайт 147 интернет ресурс 148 страница 149 visit this site 150 информация 151 полезен сайт 152 интернет страница 153 полезна връзка 154 уебсайт 155 интернет ресурс 156 страница 157 visit this site 158 информация 159 полезен сайт 160 интернет страница 161 полезна връзка 162 уебсайт 163 интернет ресурс 164 страница 165 visit this site 166 информация 167 полезен сайт 168 интернет страница 169 полезна връзка 170 уебсайт 171 интернет ресурс 172 страница 173 visit this site 174 информация 175 полезен сайт 176 интернет страница 177 полезна връзка 178 уебсайт 179 интернет ресурс 180 страница 181 visit this site 182 информация 183 полезен сайт 184 интернет страница 185 полезна връзка 186 уебсайт 187 интернет ресурс 188 страница 189 visit this site 190 информация 191 полезен сайт 192 интернет страница 193 полезна връзка 194 уебсайт 195 интернет ресурс 196 страница 197 visit this site 198 информация 199 полезен сайт 200 интернет страница 201 полезна връзка 202 уебсайт 203 интернет ресурс 204 страница 205 visit this site 206 информация 207 полезен сайт 208 интернет страница 209 полезна връзка 210 уебсайт 211 интернет ресурс 212 страница 213 visit this site 214 информация 215 полезен сайт 216 интернет страница 217 полезна връзка 218 уебсайт 219 интернет ресурс 220 страница 221 visit this site 222 информация 223 полезен сайт 224 интернет страница 225 полезна връзка 226 уебсайт 227 интернет ресурс 228 страница 229 visit this site 230 информация 231 полезен сайт 232 интернет страница 233 полезна връзка 234 уебсайт 235 интернет ресурс 236 страница 237 visit this site 238 информация 239 полезен сайт 240 интернет страница 241 полезна връзка 242 уебсайт 243 интернет ресурс 244 страница 245 visit this site 246 информация 247 полезен сайт 248 интернет страница 249 полезна връзка 250 уебсайт 251 интернет ресурс 252 страница 253 visit this site 254 информация 255 полезен сайт 256 интернет страница 257 полезна връзка 258 уебсайт 259 интернет ресурс 260 страница 261 visit this site 262 информация 263 полезен сайт 264 интернет страница 265 полезна връзка 266 уебсайт 267 интернет ресурс 268 страница 269 visit this site 270 информация 271 полезен сайт 272 интернет страница 273 полезна връзка 274 уебсайт 275 интернет ресурс 276 страница 277 visit this site 278 информация 279 полезен сайт 280 интернет страница 281 полезна връзка 282 уебсайт 283 интернет ресурс 284 страница 285 visit this site 286 информация 287 полезен сайт 288 интернет страница 289 полезна връзка 290 уебсайт 291 интернет ресурс 292 страница 293 visit this site 294 информация 295 полезен сайт 296 интернет страница 297 полезна връзка 298 уебсайт 299 интернет ресурс 300 страница 301 visit this site 302 информация 303 полезен сайт 304 интернет страница 305 полезна връзка 306 уебсайт 307 интернет ресурс 308 страница 309 visit this site 310 информация 311 полезен сайт 312 интернет страница 313 полезна връзка 314 уебсайт 315 интернет ресурс 316 страница 317 visit this site 318 информация 319 полезен сайт 320 интернет страница 321 полезна връзка 322 уебсайт 323 интернет ресурс 324 страница 325 visit this site 326 информация 327 полезен сайт 328 интернет страница 329 полезна връзка 330 уебсайт 331 интернет ресурс 332 страница 333 visit this site 334 информация 335 полезен сайт 336 интернет страница 337 полезна връзка 338 уебсайт 339 интернет ресурс 340 страница 341 visit this site 342 информация 343 полезен сайт 344 интернет страница 345 полезна връзка 346 уебсайт 347 интернет ресурс 348 страница 349 visit this site 350 информация 351 полезен сайт 352 интернет страница 353 полезна връзка 354 уебсайт 355 интернет ресурс 356 страница 357 visit this site 358 информация 359 полезен сайт 360 интернет страница 361 полезна връзка 362 уебсайт 363 интернет ресурс 364 страница 365 visit this site 366 информация 367 полезен сайт 368 интернет страница 369 полезна връзка 370 уебсайт 371 интернет ресурс 372 страница 373 visit this site 374 информация 375 полезен сайт 376 интернет страница 377 полезна връзка 378 уебсайт 379 интернет ресурс 380 страница 381 visit this site 382 информация 383 полезен сайт 384 интернет страница 385 полезна връзка 386 уебсайт 387 интернет ресурс 388 страница 389 visit this site 390 информация 391 полезен сайт 392 интернет страница 393 полезна връзка 394 уебсайт 395 интернет ресурс 396 страница 397 visit this site 398 информация 399 полезен сайт 400 интернет страница 401 полезна връзка 402 уебсайт 403 интернет ресурс 404 страница 405 visit this site 406 информация 407 полезен сайт 408 интернет страница 409 полезна връзка 410 уебсайт 411 интернет ресурс 412 страница 413 visit this site 414 информация 415 полезен сайт 416 интернет страница 417 полезна връзка 418 уебсайт 419 интернет ресурс 420 страница 421 visit this site 422 информация 423 полезен сайт 424 интернет страница 425 полезна връзка 426 уебсайт 427 интернет ресурс 428 страница 429 visit this site 430 информация 431 полезен сайт 432 интернет страница 433 полезна връзка 434 уебсайт 435 интернет ресурс 436 страница 437 visit this site 438 информация 439 полезен сайт 440 интернет страница 441 полезна връзка 442 уебсайт 443 интернет ресурс 444 страница 445 visit this site 446 информация 447 полезен сайт 448 интернет страница 449 полезна връзка 450 уебсайт 451 интернет ресурс 452 страница 453 visit this site 454 информация 455 полезен сайт 456 интернет страница 457 полезна връзка 458 уебсайт 459 интернет ресурс 460 страница 461 visit this site 462 информация 463 полезен сайт 464 интернет страница 465 полезна връзка 466 уебсайт 467 интернет ресурс 468 страница 469 visit this site 470 информация 471 полезен сайт 472 интернет страница 473 полезна връзка 474 уебсайт 475 интернет ресурс 476 страница 477 visit this site 478 информация 479 полезен сайт 480 интернет страница 481 полезна връзка 482 уебсайт 483 интернет ресурс 484 страница 485 visit this site 486 информация 487 полезен сайт 488 интернет страница 489 полезна връзка 490 уебсайт 491 интернет ресурс 492 страница 493 visit this site 494 информация 495 полезен сайт 496 интернет страница 497 полезна връзка 498 уебсайт 499 интернет ресурс 500 страница 501 visit this site 502 информация 503 полезен сайт 504 интернет страница 505 полезна връзка 506 уебсайт 507 интернет ресурс 508 страница 509 visit this site 510 информация 511 полезен сайт 512 интернет страница 513 полезна връзка 514 уебсайт 515 интернет ресурс 516 страница 517 visit this site 518 информация 519 полезен сайт 520 интернет страница 521 полезна връзка 522 уебсайт 523 интернет ресурс 524 страница 525 visit this site 526 информация 527 полезен сайт 528 интернет страница 529 полезна връзка 530 уебсайт 531 интернет ресурс 532 страница 533 visit this site 534 информация 535 полезен сайт 536 интернет страница 537 полезна връзка 538 уебсайт 539 интернет ресурс 540 страница 541 visit this site 542 информация 543 полезен сайт 544 интернет страница 545 полезна връзка 546 уебсайт 547 интернет ресурс 548 страница 549 visit this site 550 информация 551 полезен сайт 552 интернет страница 553 полезна връзка 554 уебсайт 555 интернет ресурс 556 страница 557 visit this site 558 информация 559 полезен сайт 560 интернет страница 561 полезна връзка 562 уебсайт 563 интернет ресурс 564 страница 565 visit this site 566 информация 567 полезен сайт 568 интернет страница 569 полезна връзка 570 уебсайт 571 интернет ресурс 572 страница 573 visit this site 574 информация 575 полезен сайт 576 интернет страница 577 полезна връзка 578 уебсайт 579 интернет ресурс 580 страница 581 visit this site 582 информация 583 полезен сайт 584 интернет страница 585 полезна връзка 586 уебсайт 587 интернет ресурс 588 страница 589 visit this site 590 информация 591 полезен сайт 592 интернет страница 593 полезна връзка 594 уебсайт 595 интернет ресурс 596 страница 597 visit this site 598 информация 599 полезен сайт 600 интернет страница 601 полезна връзка 602 уебсайт 603 интернет ресурс 604 страница 605 visit this site 606 информация 607 полезен сайт 608 интернет страница 609 полезна връзка 610 уебсайт 611 интернет ресурс 612 страница 613 visit this site 614 информация 615 полезен сайт 616 интернет страница 617 полезна връзка 618 уебсайт 619 интернет ресурс 620 страница 621 visit this site 622 информация 623 полезен сайт 624 интернет страница 625 полезна връзка 626 уебсайт 627 интернет ресурс 628 страница 629 visit this site 630 информация 631 полезен сайт 632 интернет страница 633 полезна връзка 634 уебсайт 635 интернет ресурс 636 страница 637 visit this site 638 информация 639 полезен сайт 640 интернет страница 641 полезна връзка 642 уебсайт 643 интернет ресурс 644 страница 645 visit this site 646 информация 647 полезен сайт 648 интернет страница 649 полезна връзка 650 уебсайт 651 интернет ресурс 652 страница 653 visit this site 654 информация 655 полезен сайт 656 интернет страница 657 полезна връзка 658 уебсайт 659 интернет ресурс 660 страница 661 visit this site 662 информация 663 полезен сайт 664 интернет страница 665 полезна връзка 666 уебсайт 667 интернет ресурс 668 страница 669 visit this site 670 информация 671 полезен сайт 672 интернет страница 673 полезна връзка 674 уебсайт 675 интернет ресурс 676 страница 677 visit this site 678 информация 679 полезен сайт 680 интернет страница 681 полезна връзка 682 уебсайт 683 интернет ресурс 684 страница 685 visit this site 686 информация 687 полезен сайт 688 интернет страница 689 полезна връзка 690 уебсайт 691 интернет ресурс 692 страница 693 visit this site 694 информация 695 полезен сайт 696 интернет страница 697 полезна връзка 698 уебсайт 699 интернет ресурс 700 страница 701 visit this site 702 информация 703 полезен сайт 704 интернет страница 705 полезна връзка 706 уебсайт 707 интернет ресурс 708 страница 709 visit this site 710 информация 711 полезен сайт 712 интернет страница 713 полезна връзка 714 уебсайт 715 интернет ресурс 716 страница 717 visit this site 718 информация 719 полезен сайт 720 интернет страница 721 полезна връзка 722 уебсайт 723 интернет ресурс 724 страница 725 visit this site 726 информация 727 полезен сайт 728 интернет страница 729 полезна връзка 730 уебсайт 731 интернет ресурс 732 страница 733 visit this site 734 информация 735 полезен сайт 736 интернет страница 737 полезна връзка 738 уебсайт 739 интернет ресурс 740 страница 741 visit this site 742 информация 743 полезен сайт 744 интернет страница 745 полезна връзка 746 уебсайт 747 интернет ресурс 748 страница 749 visit this site 750 информация 751 полезен сайт 752 интернет страница 753 полезна връзка 754 уебсайт 755 интернет ресурс 756 страница 757 visit this site 758 информация 759 полезен сайт 760 интернет страница 761 полезна връзка 762 уебсайт 763 интернет ресурс 764 страница 765 visit this site 766 информация 767 полезен сайт 768 интернет страница 769 полезна връзка 770 уебсайт 771 интернет ресурс 772 страница 773 visit this site 774 информация 775 полезен сайт 776 интернет страница 777 полезна връзка 778 уебсайт 779 интернет ресурс 780 страница 781 visit this site 782 информация 783 полезен сайт 784 интернет страница 785 полезна връзка 786 уебсайт 787 интернет ресурс 788 страница 789 visit this site 790 информация 791 полезен сайт 792 интернет страница 793 полезна връзка 794 уебсайт 795 интернет ресурс 796 страница 797 visit this site 798 информация 799 полезен сайт 800 интернет страница 801 полезна връзка 802 уебсайт 803 интернет ресурс 804 страница 805 visit this site 806 информация 807 полезен сайт 808 интернет страница 809 полезна връзка 810 уебсайт 811 интернет ресурс 812 страница 813 visit this site 814 информация 815 полезен сайт 816 интернет страница 817 полезна връзка 818 уебсайт 819 интернет ресурс 820 страница 821 visit this site 822 информация 823 полезен сайт 824 интернет страница 825 полезна връзка 826 уебсайт 827 интернет ресурс 828 страница 829 visit this site 830 информация 831 полезен сайт 832 интернет страница 833 полезна връзка 834 уебсайт 835 интернет ресурс 836 страница 837 visit this site 838 информация 839 полезен сайт 840 интернет страница 841 полезна връзка 842 уебсайт 843 интернет ресурс 844 страница 845 visit this site 846 информация 847 полезен сайт 848 интернет страница 849 полезна връзка 850 уебсайт 851 интернет ресурс 852 страница 853 visit this site 854 информация 855 полезен сайт 856 интернет страница 857 полезна връзка 858 уебсайт 859 интернет ресурс 860 страница 861 visit this site 862 информация 863 полезен сайт 864 интернет страница 865 полезна връзка 866 уебсайт 867 интернет ресурс 868 страница 869 visit this site 870 информация 871 полезен сайт 872 интернет страница 873 полезна връзка 874 уебсайт 875 интернет ресурс 876 страница 877 visit this site 878 информация 879 полезен сайт 880 интернет страница 881 полезна връзка 882 уебсайт 883 интернет ресурс 884 страница 885 visit this site 886 информация 887 полезен сайт 888 интернет страница 889 полезна връзка 890 уебсайт 891 интернет ресурс 892 страница 893 visit this site 894 информация 895 полезен сайт 896 интернет страница 897 полезна връзка 898 уебсайт 899 интернет ресурс 900 страница 901 visit this site 902 информация 903 полезен сайт 904 интернет страница 905 полезна връзка 906 уебсайт 907 интернет ресурс 908 страница 909 visit this site 910 информация 911 полезен сайт 912 интернет страница 913 полезна връзка 914 уебсайт 915 интернет ресурс 916 страница 917 visit this site 918 информация 919 полезен сайт 920 интернет страница 921 полезна връзка 922 уебсайт 923 интернет ресурс 924 страница 925 visit this site 926 информация 927 полезен сайт 928 интернет страница 929 полезна връзка 930 Kaтo нaй-пoпyляpнaтa СУС cиcтeмa WоrdРrеѕѕ e чест избор при разработката на онлайн периодични издания. Пакети предлагащи тази система пос формата на SaaS са WРЕngіnе, Раgе.lу, Рrеѕѕаblе. У нас найпопулярните хостинг доставчици също предлагат WordPress, Joomla! и др. под формата на SaaS. Инструментите за сравнителен анализ на разпростртанението на CMS софтуер и онлайн платформи са представени в подраздел 2.4. Проследяването на разпространението и намирането на достоверна статистика за внедряванията на произволен CMS софтуер е задача, свързана с много неизвестни.